Najčešća pitanja - Štambilji

00
Što je sve potrebno za izradu štambilja?

Službeni štambilj poduzeća mora naručiti direktor ili ovlaštena osoba. Potrebno je dostaviti narudžbenicu, a narudžba mora biti formirana u obliku dopisa.

01
Što je potrebno za izradu štambilja za obrt?

Za izradu štambilja za obrt, potrebno je donijeti na uvid originalnu Obrtnicu ili Rješenje o upisu u obrtni registar koji izdaje Gradski ured za gospodarstvo, odjel za upravno pravne poslove, odsjek za vođenje obrtnog registra. Tekst štambilja ne smi je odstupati od potpunog ili skraćenog naziva obrta. Ako kupac nema orginal već fotokopiju, tada mora na uvid dati osobnu iskaznicu.

02
Što je potrebno za izradu štambilja za poduzeće?

Za izradu štambilja za poduzeće (d.o.o., d.d.) kupac je dužan dati na uvid original Rješenje o upisu u sudski registar koji izdaje Trgovački sud u nadležnom mjestu. Tekst štambilja ne smije odstupati od potpunog ili skraćenog naziva tvrtke. Ako kupac nema orginal već fotokopiju, tada mora na uvid dati osobnu iskaznicu.

03
Što je potrebno za izradu štambilja za liječnike, odvjetnike i slične profesije?

Za izradu štambilja za liječnike, odvjetnike, arhitekte i slične profesije, kupac je dužan dati na uvid originalnu Diplomu ili potvrdu strukovnog udruženja o članstvu. U slučaju da nema original već kopiju, kupac je dužan na uvid dati osobnu iskaznicu.

04
Što je potrebno za izradu štambilja koje koriste državne ustanove i službe?

Za izradu štambilja koje koriste državne ustanove i službe (MUP, razna ministarstva, HZZO, Regos i druge), a nisu pečati sa grbom RH, kupac je obvezan ispostaviti narudžbenicu sa jasnom i nedvosmislenom specifikacijom narudžbe.

05
Što je potrebno za izradu pečata sa grbom RH?

Za izradu pečata sa grbom RH potrebno je da za svaki pečat koji se izrañuje postoji Rješenje ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave u kome je definiran tekst na pečatu, veličina pečata, numeracija i izvršitelj izrade. Standardno postoje tri veličine pečata: promjera 16mm, 25mm i 36mm. Uz rješenje kupac je dužan priložiti i narudžbenicu sa specifikacijom narudžbe.

06
Što kada želim promijeniti tekst na štambilju?

Kod promjene teksta na štambilju potrebno je zamijeniti cijelu gumicu.

07
Kako se dostavlja grafička priprema za izradu štambilja?

Grafičku pripremu zaprimamo putem e-mail poruke na adresu znovak@stancaona.com. (7.1) Grafička priprema se dostavlja u omjeru 1:1 (7.2) Datoteka mora biti u vektorskom formatu (.eps ili .cdr ili .ai ili .pdf). (7.3) Svi fontovi su pretvoreni u krivlje. (7.4) Tekstualni elementi minimalno 2 mm visine, ako je tipografija sa serifima ili light rez, minimalno 2.5 mm visine. (7.5) U dostavljenoj pripremi se nalaze samo objekti, bez outlina, verlaufa, overprinta ili bitmap elemenata. (7.6) Uz datoteku u vektorskom formatu dostavljate i datoteku u .jpg formatu za vizualnu usporedbu nakon importa vektorske datoteke.

08
Koje sve vrste proizvoda i usluga imate u ponudi?

U našoj ponudi možete pronaći automatske štambilje, džepne štambilje, štambilje slagalice, štambilje na drvenoj dršci, štambilje olovke, datumare, numeratore, gumice za štambilje, boje i jastučiće za štambilje, rezervne jastučiće za štambilje, preše za suhe žigove, izradu suhog žiga, kliješta i pribor za plombiranje.

09
Što su automatski štambilji?

Automatski štambilji su all-in-one proizvod, štambilji s integriranim jastučićem u sebi, što omogućuje lako i jednostavno otiskivanje, bez straha od zaprljanih prstiju. Visoko kvalitetna boja kojom je ispunjen jastučić unutar štambilja, jamči postojanost do 10.000 otisaka. Ergonomskog su dizajna pa lako 'sjedaju' u ruku. Izrađeni su od modernih lakih materijala visoke čvrstoće, stoga su otporni na padove i lomove. Plastični prozorčić na vrhu daje 1:1 sadržaj štambilja, i time svodi pogrešno otiskivanje na nulu. Cijene od 86,17 kn.

10
Što su džepni štambilji?

Džepni štambilji su mini štambilji džepnog formata i atraktivnog izgleda. Idealni su za poklon i nošenje u odjeći, torbi i bez opasnosti da se uprljate tintom. Imaju maksimalno pet redova za tekst. Cijene od 99,56 kn.

11
Što su štambilji slagalice?

Štambilji slagalice nude se u izvedbi štambilja s tekstom i datumom koji sadržavaju pločice za tekst u različitim veličinama. Fleksibilni su i nude korisniku mogućnost odabira i mijenjanja teksta. Cijene od 95,57 kn.

12
Što su štambilji na drvenoj dršci?

Riječ je o tradicionalnim štambiljima koji se moraju koristiti s odvojenim jastučićem. Mogu se koristiti s mnogobrojnim tehničkim bojama, čvrsti su ali budući se štambilj i jastučić čuvaju zajedno, postoji mogućnost prljanja tintom. Cijene od 59,00 kn.

13
Što su štambilji olovke?

Laganim pritiskom na vrh olovke ugrađeni štambilj pada u poziciju za otisak štambilja, okretanjem olovke za 180 stupnjeva štambilj nestaje. Idealni su za poklon i imaju vrhunski mehanizam štambilja s odličnim otiskom. Cijene od 134,24 kn.

14
Što su datumari?

Datumari su štambilji s tvornički izrađenom gumicom, namijenjeni prvenstveno za otiskivanje datuma. Dolaze u verzijama samo datuma ili datuma u kombinaciji s prostorom za dodatni sadržaj prema želji i potrebi individualnog korisnika. U ponudi imamo klasične ručne i automatske datumare sa ugrađenim jastučićem. Cijene od 26,71 kn.

15
Što su numeratori?

Kao i datumari, numeratori postoje klasični ručni s jastukom natopljenim tintom i automatski numeratori s ugrađenim jastučićem. Cijene od 35,62 kn.

16
Koje vrste preša za suhe žigove prodajete?

U ponudi imamo više od 20 modela preša u kombinaciji različitih položaja i veličina umetka-držača. Sve preše, osim masivnih stolnih preša i JR-JRL preša, predviđene su za otiskivanje na 80-gramskom papiru i naljepnicama. Cijene od 124,94 kn.

17
Čemu služe kliješta za plombiranje?

Kliješta za plombiranje namijenjena su za otiskivanje na olovne plombe (dostavni paketi, mjerni uređaji, dostavna vozila). Karakteristike kliješta navedene su uz svaki od modela. Cijena od 592,74 kn.

18
Koliko se čeka na izradu štambilja?

Štancaona izrađuju štambilje u roku od 24 sata otkako su ih zaprimili. Postoji i opcija Express izrade štambilja koja uključuje dodatni iznos od 48,80 kn koji se naplaćuje, te je u tom slučaju štambilj gotov u roku od jednog sata.