Najčešća pitanja - Privjesci

00
Što je privjesci.com.hr?

Privjesci.com.hr promotivni je brand tvrtke Sportske i Poslovne Nagrade iz Zagreba.

01
Gdje se mogu vidjeti proizvodi privjesci.com.hr?

Proizvodi branda privjesci.com.hr nalaze se na web adresi www.privjesci.com.hr. Na stranici je predstavljena čitava paleta proizvoda – privjesaka, reklamnih setova, značkica i domes naljepnica koji su izraženi cijenom, modelom i raspoloživom količinom. Kataloge proizvoda i promotivne letke možete dobiti u kontaktu s našim prodajnim osobljem u našim poslovnicama u Zagrebu i Varaždinu, te downloadati sa stranica iz rubrike download.

02
Koje vrste privjesaka imate u ponudi?

U našoj ponudi nalazi se 11 različitih grupa privjesaka, odnosno preko 200 modela s tri vrste tehnološke obrade ovisno o modelu. Tehnološke obrade su laserska gravura, digitalni ispis i domes tehnologija (tretiranje površine naljepnice epoksidnom smolom).

03
Kako se dostavlja grafička priprema za izradu privjesaka?

Grafičku pripremu zaprimamo putem e-maila (poslovnica2@stambilji-novak.hr) ili na CD-u, isključivo na PC medijima (ne formatiranim za Mac). Priprema mora biti čitljiva u Corel Draw(u 9.0 ili nižoj verziji, fontovi (slova) moraju biti pretvoreni u krivulje, slika mora biti dostavljena i na papiru radi usporedbe. Corel Draw čita slijedeće formate: CDR. CMX, može pročitati i AI, EPS, WMF. U iznimnim slučajevima datoteka može biti i PDS, TIF, BMP, TGA, JPG. Slika mora biti vektorska, linijska a ne fotografije jer fotografijom dobivamo samo izgled željenog ali ne i potrebnu pripremu za izradu štambilja.

04
Koje su cijene privjesaka?

Cijene privjesaka se kreću od 3,89 kuna do 18,94 kuna po komadu, ovisno o modelu, količini i tehnologiji izrade. Cijene su veleprodajne i izražene bez PDV-a.

05
Koja je minimalna količina privjesaka za izradu?

Minimalna količina privjesaka za izradu je 50 komada za privjeske s laserskom gravurom i privjeske za umetanje papira ili 100 komada privjesaka za privjeske s 3D naljepnicom.

06
Imate li gotove privjeske za prodaju s logotipima automobila?

Trenutačno nemamo, ali ih možemo izraditi u traženoj količini i prema traženim zahtjevima uzimajući u obzir rokove isporuke.

07
Da li možete napraviti uzorak privjeska?

Možemo izraditi grafičku pripremu s kolor ispisom. Svi konkretni uzorci privjesaka mogu se vidjeti u našim poslovnicama. Pojedinačne uzorke ne radimo.

08
Da li prodajete prazne privjeske?

Da, prodajemo prazne privjeske s uvjetima i cijenama prema veleprodajnom cjeniku.

09
Koji je rok izrade privjesaka?

Uobičajeni rok izrade privjesaka je 10 do 15 radnih dana od potvrñene grafičke pripreme ili uzorka, što opet ovisi o količini i vrsti završne obrade.

10
Da li mogu dobiti rabat za daljnju prodaju privjesaka?

Za daljnu prodaju privjesaka omogućujemo dodatni popust.

11
Tko su osobe za kontakt ako trebam više informacija?
Sportske i Poslovne Nagrade
Zagreb, Mandaličina 10
Žarko Novak
Tel. +385 1 370 44 55
znovak@nagrade.eu