Tko ili što je STANCAONA ?

Tko ili što je STANCAONA ? STANCAONA je sublimacija 26 godišnjeg iskustva u proizvodnji štambilja, oznaka, privjesaka i nagrada. Krajem prošle godine smo prešli broj od milijun isporučenih proizvodnih jedinica, odnosno više od 10.000 usluženih kupaca (velik broj njih neprekidno). Kroz…

Read More

Sportske figurice

Ovaj dio ponude je direktno povučen iz samog srca „americane“; tinejdžerskog sna o slavi isprepletenoj zvijezdama i prugama. Svojstvene kontinentu s kojega potječu, ove figurice kao da prizivaju pitu od jabuka odloženu na bijeloj drvenoj ogradi uz koju je parkiran…

Read More

Pehari među nama

 Pehari su među nama od samog početka civilizacije. Doslovce tisućama godina su se koristili kao kratkotrajna spremišta i sredstvo transporta za pića i tekućine, uz nezaobilaznu dekorativnu namjenu. Naravno, već su prve civilizacije shvatile golemi estetski potencijal naoko jednostavne posude,…

Read More

Rezervni jastučići

Najčešća pitanja o rezervnim jastučićima Zašto je bolje zamijeniti jastučić nego ga nadopuniti tintom? Nemojte nadopunjavati tintom rezervni jastučić vašeg automatskog štambilja. Ako koristite neodgovarajuću tintu, možete uništiti jastučić i/ili pločicu s tekstom. Standardna tinta koristi se samo za tradicionalne jastučiće za…

Read More

Rječnik pojmova

datumar štambilj koji na sebi ima promjenjivi datum te otiskom na papir dobije otisak odabranog datuma. Datumari se mogu kombinirati s pripadajućim tekstom ili tablicom, te dobijemo kompleksan otiska koji smanjuje potrebu za ručnim upisivanjem. faksimil štambilj kojim se otiskuje potpis ili…

Read More